Nieuws

sep
21

Stand van zaken SDE+ 2015 op 10 september 2015

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 2015 is op 31 maart 2015 geopend. RVO heeft een tabel gepubliceerd met daarin de stand van zaken van 10 september 2015, tot 17.00 uur. De aanvragen worden nu beoordeeld. Deze beoordeling van de projecten kan leiden tot een (gedeeltelijke) honorering, een afwijzing of een intrekking. Van de aanvragen tot en met 10 september zijn 174 aanvragen gehonoreerd, waarmee ruim 2,9 miljard van het beschikbare budget aan projecten is toegekend.De tabel met de stand van zaken op 10 september 2015 is hier te bekijken. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie SDE+ heeft als doel om op een kosteneffectieve manier stappen te zetten richting de Europese duurzame energie doelstelling van 14% in 2020. Voor SDE+ 2015 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen.

Terug naar overzicht