Nieuws

sep
21

Kamerbrief Overheidsondersteuning voor ondernemingsfinanciering

Minister Kamp van Economische Zaken stuurt periodiek een rapportage naar de Tweede Kamer over het gebruik van de financieringsinstrumenten van de overheid, door ondernemers. Het gebruik van de financieringsinstrumenten ligt dit jaar hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Gezien de vele ontwikkelingen in de financieringsmarkt heeft de rapportage een nieuwe opzet. In juli 2014 is het Aanvullend Actieplan MKB-Financiering gelanceerd om structurele knelpunten rond MKB-financiering tegen te gaan. Het plan sluit aan op de bestaande instrumenten en versterkt de financieringsmarkt langs drie actielijnen:

Vergroten van de beschikbaarheid van risicodragend vermogen voor het MKB;
Verbreden van het financieringsaanbod voor het MKB;
Verbeteren marktwerking MKB-financiering met optimale overheidsinstrumenten.

De implementatie verloopt voorspoedig.Met het Europees Investeringsfonds (EIF) zal eind van dit jaar een tweede Dutch Venture Initiative (DVI) fonds worden gelanceerd voor de doorgroei van het innovatieve mkb. Op 21 september zal het co-investeringsfonds voor Business Angels van start gaan.
 
Verruiming van het financieringsaanbod betekent wel dat het een ondernemer meer moeite kan kosten om zowel de juiste financieringsvormen als de aanbieders daarvan te vinden. Daarom is het initiatief genomen om te komen tot een gezamenlijk loket waar ondernemers terecht kunnen voor vragen en informatie over MKB-financiering. Deze Nationale Financieringswijzer is een coproductie van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), MKB-Nederland, VNO-NCW, de Kamer van Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Economische Zaken.
 
Om voor ondernemers het aanvragen van financiering te vereenvoudigen is het ministerie van Economische Zaken met het project Fink gestart. Via Fink levert een ondernemer een tiental financiële gegevens op een gestandaardiseerde manier aan bij meerdere financiers. Zo kunnen deze de slagingskans van de individuele financieringsaanvraag beter beoordelen. Op 16 september jl. is er een pilot gestart van het project Fink, met een aantal financiers en intermediairs. Tijdens de pilot kan via de website financieringslink een verkenning worden gedaan bij de deelnemende financiers. Zij sturen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen drie werkdagen een reactie of uw aanvraag bij hen in aanmerking komt om ingediend te worden.
Het is doel is dat zeker 1.500 ondernemers van deze pilot gebruik gaan maken.
 
In de bijlage bij de kamerbrief wordt u verder geïnformeerd over:
1. Het gebruik van de financieringsinstrumenten;
2. De voortgang van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering;
3. De knelpuntenanalyse van het financieringsinstrumentarium. 

Terug naar overzicht