Nieuws

sep
21

Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 bekendgemaakt

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een eerste wijziging op de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 (SNVL) gepubliceerd. Het betreft uitsluitend technische wijzigingen, waarmee, nog voordat de regeling van start gaat, wordt voorkomen dat bij de uitvoering knelpunten ontstaan.  
 
De wijzigingen zijn als volgt:

Een samenvatting van de beheeractiviteiten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in een koppeltabel, waarin wordt aangegeven, welke beheeractiviteiten binnen een leefgebied of onderdeel daarvan kunnen worden vergoed met medefinanciering vanuit Europa;
Aanpassing van de definitie van 'landbouwgrond', waardoor duidelijk wordt, dat landschapselementen onderdeel van de subsidie agrarisch natuurbeheer kunnen vormen;
Opname van de grondslag, dat Gedeputeerde Staten certificaten kunnen verstrekken; 
Aanpassing, waarmee duidelijk wordt gemaakt, dat de subsidie niet afhankelijk is van het aangevraagde (maximum) aantal hectares, maar van de goedgekeurde hectares.

Terug naar overzicht