Nieuws

sep
21

Drenthe stelt Uitvoeringsregeling aanleg breedband vast

Voor een goede ontsluiting van Drenthe is een hoogwaardig communicatienetwerk nodig. Het is daarom van belang dat lokale initiatieven op dit gebied worden ondersteund. Met de Uitvoeringsregeling aanleg breedband Drenthe 2015 kan subsidie worden verstrekt voor het (door derden) aanleggen of laten aanleggen, dan wel exploiteren van een NGA-netwerk in een wit gebied voor gebruikers van dat netwerk en die daarin investeert.  
 
De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een lening of garantie. De lening heeft een looptijd van maximaal twintig jaar. De garantie wordt in duur beperkt tot de levensduur van de aangevraagde lening en is maximaal 80% van de verstrekte lening.
 
Er wordt een voorschot van 100% verstrekt. De hoogte van het voorschot wordt bepaald op basis van prestaties, besteding, liquiditeitsbehoefte en het risicoprofiel van de subsidieontvanger.

Terug naar overzicht