Nieuws

aug
21

Wijziging subsidieregeling stageplaatsen zorg II

Er is een wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II (STAGEZORG2011) gepubliceerd.

In het kader van het experiment ‘ruimte voor de regio’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarmee onderwijsinstellingen met werkgevers mbo-kwalificaties kunnen afstemmen op de behoeften van de regio, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de beschikkingen afgegeven voor de geregionaliseerde kwalificaties maatschappelijk verzorgende IG-plus (crebo 26102) en maatschappelijk zorgprofessional (crebo 26101).

Deze opleidingen leiden op grond van de afgegeven beschikking op tot een erkend mbo-diploma. De opleiding tot verzorgende IG en de opleiding maatschappelijke zorg zijn reeds opgenomen in het Stagefonds. Daarom is gekozen om ook de opleidingen verzorgende IG-plus en maatschappelijke zorgprofessional op te nemen in deze regeling. Voor de vaststelling van de categorie waarbinnen de opleidingen vallen is aansluiting gezocht bij de opleidingen verzorgende IG en maatschappelijke zorg.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II is het stimuleren van het kwantitatieve aanbod van stageplaatsen in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de stagebegeleiding.

Terug naar overzicht