Nieuws

aug
21

Zuid-Hollands budget opruiming drugsafval uitgeput

De provincie Zuid-Holland meldt dat het subsidieplafond voor de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Zuid-Holland 2018 (DRUGSZH18) is bereikt. Er kan dan ook geen subsidie meer worden verstrekt.

De provincie wijst aanvragers erop dat het kabinet heeft toegezegd dat er ter compensatie van de directe opruimkosten op particuliere grond voor zowel 2019 als 2020 € 200.000 extra beschikbaar wordt gesteld. Ook is aangekondigd dat de Tweede Kamer na de zomer ge├»nformeerd zal worden over een structurele cofinanciering voor het opruimen van drugsdumpingen voor particuliere gronden.

Zie voor meer informatie: https://www.zuid-holland.nl/loket/subsidies/subsidies/@12754/dumping-drugsafval/?

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling opruiming drugsafval provincie Zuid-Holland 2018 is het stimuleren van het opruimen van achtergelaten drugsafval.

Terug naar overzicht