Nieuws

aug
21

Stand van zaken Subsidie energiebesparing eigen huis op 20 augustus 2018

De Subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector. Hiervoor is tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor eigenaar-bewoners is het subsidieplafond bereikt. Verenigingen van Eigenaren kunnen nog wel aanvragen indienen. Dit laat RVO weten in de stand van zaken per 20 augustus 2018.

Voor Verenigingen van Eigenaren is er in totaal € 12 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarnaast is er een subsidieplafond van € 2 miljoen gereserveerd voor MJOP (meerjarenonderhoudsplannen), energieadvies en procesbegeleiding.


Tot nu toe vroegen VvE's voor € 5.390.328 subsidie aan voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Van dit bedrag is € 3.260.756 ook daadwerkelijk versterkt. Er werd voor € 143.589 subsidie aangevraagd voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Hiervan is intussen € 96.501 verstrekt.


Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl.

Terug naar overzicht