Nieuws

aug
21

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor uitvoeren van haalbaarheidsprojecten voor innovaties in Overijssel

Overijssel wil mkb-ondernemingen, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties in de regio stimuleren om versneld innovatie, onderzoek en testen te laten plaatsvinden in de provincie. Met de subsidie Innovatievouchers kan een vergoeding worden aangevraagd voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject op het gebied van innovatie. Hiervoor is in 2018 in totaal € 550.000 beschikbaar.

Van dit bedrag is € 300.000 beschikbaar voor de subparagraaf Innovatievoucher MKB, waarvan € 225.000 voor ondernemers die gevestigd zijn in Overijssel, en € 75.000 voor ondernemers die niet in Overijssel gevestigd zijn. Voor de subparagrafen Innovatievoucher MKB Smart Industry en Innovatievoucher Maatschappelijke innovatie is elk € 100.000 beschikbaar. 

 

De bijdrage is maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot ten hoogste:

  • € 10.000 per aanvrager, indien de aanvrager in Overijssel gevestigd is en de activiteiten in Overijssel worden uitgevoerd;
  • € 7.500 per aanvrager, indien de aanvrager in Overijssel buiten de Overijssel gevestigd is en de activiteiten buiten Overijssel worden uitgevoerd; en
  • € 7.500, indien de aanvrager een mkb-onderneming is met een vestiging buiten Overijssel.

Subsidies van minder dan € 3.750 worden niet verstrekt. Aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld.

Terug naar overzicht