Nieuws

aug
21

Jaarverslag NWO 2017

NWO heeft vorige maand het jaarverslag van 2017 officieel aan minister Ingrid van Engelshoven van OCW aangeboden. 2017 is het derde jaar van de strategieperiode 2015-2018. In het verslag is te lezen hoe NWO de wetenschap, universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven en overige kennisorganisaties nationaal en internationaal probeert te verbinden.

Vorig jaar zijn ongeveer 5.800 onderzoeksaanvragen ingediend, waarvan er zo'n 1.750 gehonoreerd zijn. NWO financierde hiermee het wetenschappelijk onderzoek en infrastructuur voor een totaalbedrag van € 873 miljoen. Ook zijn er bijna 6.000 wetenschappers (mede)gefinancierd, waaruit alleen al in 2017 meer dan 15.000 publicaties zijn voortgekomen.

 

NWO heeft vorig jaar nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de onderzoekswereld, het bedrijfsleven, de samenleving en andere stakeholders, om tot deze resultaten te komen, bijvoorbeeld door nieuwe verbindingen tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te faciliteren,  via o.a. het Industrial Doctorates programma. Verder organiseerde NWO een nationale en internationale werkconferentie om de aanvraagdruk aan de orde te stellen en eind 2017 is ook het nieuwe kennis- en innovatiecontract afgesloten. NWO continueert daarmee het topsectorenbeleid. Dankzij de Startimpuls middelen is men begonnen met de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda.

 

In het jaarverslag wordt uitgebreider ingegaan op de resultaten van NWO en worden een aantal door NWO gefinancierde onderzoeken uitgelicht.

Terug naar overzicht