Nieuws

aug
21

Meer kleine kernen in Limburg maken gebruik van de Wensbus-subsidieregeling voor betere bereikbaarheid

Limburg wil de bereikbaarheid en leefbaarheid van zowel kleine kernen in landelijke gebieden als wijken en buurten in stedelijke gebieden ondersteunen. Tor met met 31 juli 2017 konden er aanvragen worden ingediend voor de Wensbus-subsidieregeling: aanvullend vrijwilligersvervoer, ondersteund door de provincie. Binnenkort gaan er nieuwe projecten van start in onder meer Tegelen, Koningsbosch en Beesel. Er zijn ook nog een aantal aanvragen in behandeling.

Voor deze aanvraagperiode was in totaal ruim € 1,8 miljoen subsidie beschikbaar. 

 

De Wensbus rijdt in gebieden waar tussen kernen geen openbaar vervoer-verbinding is of waar de openbaar vervoer-verbindingen op grote afstand van de kern liggen. De subsidieregeling is een vervolg op de 'Wensbus' pilot. Met deze pilot is de vervoersbehoefte in kleine kernen en verstedelijkte wijken en buurten onderzocht door middel van een proef met kleinschalig personenvervoer door vrijwilligers. 

Terug naar overzicht