Nieuws

aug
21

Rijksbijdrage laadinfrastructuur voor elektrische auto's voor decentrale overheden

De Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu stellen over een periode van drie jaar (juli 2015 tot juli 2018) 5,7 miljoen beschikbaar voor het realiseren van laadinfrastructuur voor elektrische auto's. Decentrale overheden (gemeente, provincie of regionaal samenwerkingsverband) met concrete plannen om vr 1 april 2016 een opdracht, concessie of vergunning te verstrekken voor laadinfrastructuur voor elektrische autos, kunnen een aanvraag indienen voor de eerste tranche.

De hoogte van de uitkering en nadere afspraken over de uitvoering komen te staan in een bestuursovereenkomst die per gemeente, provincie of regio wordt afgesloten. Hiervoor is een standaardovereenkomst beschikbaar. De Rijksbijdrage is gelijk aan de inbreng van de mede-overheid en bedraagt tot 1 juli 2016 maximaal € 900 per laadpaal. De bijdrage per paal is eenmalig. Verstrekking van de bijdrage vindt plaats onder voorwaarde van een verplichte minimum bijdrage door de mede-overheid én van een private partij, van ieder € 500 per laadpaal. Voor overeenkomsten die vóór 1 juli 2017 en vóór 1 juli 2018 zijn aangegaan geldt een maximale rijksbijdrage van respectievelijk € 600 en € 300 per laadpaal.

Aanvragen voor de eerste tranche kunnen worden ingediend tot en met 14 september 2015. Klik hier voor meer informatie over de aanvraagprocedure en de indientermijnen voor de volgende tranches.

Terug naar overzicht