Nieuws

aug
21

Overijssels Stimuland zoekt drie creatieve en innovatieve agrarische ondernemers

Het project 'Omgevingsgericht ondernemen in Overijssel' is bedoeld voor agrarische ondernemers in de ‘Zone ondernemen met Natuur en Water’. In dit project worden agrarische ondernemers die hun bedrijf in de buurt van natuurgebieden hebben, begeleid bij het maken en ook daadwerkelijk realiseren van een ondernemingsplan dat inspeelt op de specifieke omstandigheden van hun bedrijf en de kansen in de omgeving.

Het plan kan betrekking hebben op de manieren om natuurbeheer te integreren in de bedrijfsvoering (randenbeheer, kruidenrijke graslanden, alternatieve gewassen, etc.), of over meer innovatieve maatregelen met andere verdienmodellen (speciaal-producten, recreatie, dienstverlening, etc.). Ook grootschalig boeren met alternatieve huisvestingsmethoden, begrazing van natuurgebieden en dergelijke kunnen onderdeel zijn van het plan.


Movares en Stimuland verzorgen de begeleiding van het project. Het project wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.
U kunt zich voor eind augustus aanmelden bij Stimuland, 0529 - 478180 of info@stimuland.nl. De projectleiders zijn Wilco Pasman en Harry Roetert.

Terug naar overzicht