Nieuws

aug
21

Limburg publiceert rectificatie Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben een rectificatie gepubliceerd van de op 11 augustus gepubliceerde Subsidieplafonds 2015 voor diverse subsidieregels en beleidsregels. In deze rectificatie is artikel 3 toegevoegd waarin beschreven wordt hoe de ingediende aanvragen worden afgehandeld.

Subsidieaanvragen van de in de bijlage genoemde subsidieregels en beleidsregels worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tenzij in de betreffende subsidieregels of beleidsregels is bepaald dat het beschikbare bedrag op een andere wijze wordt verdeeld. In lid 2 tot en met 4 van dit artikel wordt nader omschreven welke afspraken gelden bij de afhandeling.

Terug naar overzicht