Nieuws

aug
21

Subsidie voor burgerinitiatieven in Twente: eerste projecten zijn succesvol

De provincie Overijssel is op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, in andere verhoudingen en rollen, passend bij de nieuwe participatiemaatschappij. Hierin loopt de regio Noordoost-Twente voorop. Het is een voorbeeld en een proeftuin voor de rest van de provincie. Gedeputeerde Staten bezochten onlangs drie succesvolle burgerinitiatieven in Vasse, Reutem en Oldenzaal.

Subsidie voor burgerinitiatieven in deze regio kan worden doorlopend worden aangevraagd met de paragraaf Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente 2.0 van de Bijzondere bepalingen Wonen en leefomgeving van de provincie Overijssel. Er is subsidie beschikbaar voor het opstellen van een businesscase, een investering in fysieke ruimtelijke maatregelen en voor incidentele activiteiten.

Terug naar overzicht