Nieuws

aug
21

Limburg publiceert subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen, scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de Nadere subsidieregels duurzaamheidsmaatregelen scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen gepubliceerd. Met de subsidieregeling kunnen energiebesparende maatregelen en / of maatregelen om duurzame energie op te wekken aan accommodaties en gemeenschapshuizen worden bevorderd. Voor deze regeling werd in juli al een subsidieplafond van 1,4 miljoen voor 2014 bekendgemaakt.

Aanvragen kunnen worden ingediend door:
• schoolbesturen;
• stichtingen die het beheer voeren over kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (BSO’s);
• sportverenigingen en vrijetijdsverenigingen;
• stichtingen die het beheer voeren over een gemeenschapshuis.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor onder meer zonnepanelen, zonneboilers of warmte-pompen. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2014 tot en met 31 augustus 2015. Per accommodatie / gemeenschapshuis kan voor maximaal € 25.000 subsidie worden aangevraagd.

Terug naar overzicht