Nieuws

jul
21

Zuid-Holland steunt aantal extra erfgoedlijn-projecten

De provincie Zuid-Holland heeft het Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2021 gewijzigd in verband met de opname van zeven extra projecten.

Op basis van het Maatregelenpakket kunnen subsidieaanvragen worden ingediend voor de Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 (ELZH). Met deze regeling stimuleert Zuid-Holland de ontwikkeling van erfgoedlijnen, oftewel geografische lijnen (kust, trekvaart, oude duinenrij, eiland, enzovoort) die meerdere monumentale stippen met een gemeenschappelijk historisch verhaal op de kaart verbinden tot één streep of lijn op de kaart.

Met het ontwikkelen van erfgoedlijnen wil de provincie aantrekkelijke landschappen en erfgoed behouden en beter beleefbaar, bekend en bereikbaar maken voor inwoners en bezoekers van Zuid-Holland. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door aanvragers die voor de betreffende activiteit zijn opgenomen in het Maatregelenpakket. De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste het bedrag dat voor de betreffende activiteit is opgenomen in het Maatregelenpakket.

De nu toegevoegde zeven extra erfgoedlijn-projecten zijn Opwaardering Bastion IX, Museumloods Fortresse Holland, SW 1572, Herstart Limes Apps, Herbestemming en inrichting gebouw 1830, Restauratie Hollandia fase 2 en Film Trekvaarten.

Terug naar overzicht