Nieuws

jul
21

Vijf ton voor eerdere ontvangers van FDW-steun

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt tot en met 31 december 2021 een budget van € 500.000 beschikbaar voor 'COVID-19 Aanvulling Subsidieprogramma Fonds Duurzaam Water – Nieuwe kansen'.

Dit in het kader van het onder de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) vallende Fonds Duurzaam Water (FDW), dat tot doel heeft bij te dragen aan het verbeteren van waterzekerheid en waterveiligheid in ontwikkelingslanden via publiek private partnerschappen (PPP’s).

Voor het nieuwe budget van € 500.000 komen alleen organisaties in aanmerking die al subsidie hebben ontvangen in het kader van de eerdere openstellingen van het Fonds Duurzaam Water en die de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend nog niet hebben afgerond.

Te ondersteunen activiteiten betreffen nieuwe activiteiten die de impact van COVID-19 op de begunstigden van de FDW-projecten kunnen tegengaan. De maximale ondersteuning bedraagt € 100.000 per project.

Aanvragen kunnen vanaf 21 juli tot en met 27 augustus 2021 (15:00 uur Nederlandse tijd) worden ingediend bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van een rangschikking aan de hand van diverse maatstaven.

Kijk voor meer informatie ook op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-35904.html

Terug naar overzicht