Nieuws

jul
21

€ 16 miljoen extra voor Subsidieregeling lerarenbeurs

De Subsidieregeling lerarenbeurs (LERARENBEURS) is gewijzigd in verband met de toevoeging van aanvullend budget voor het studiejaar 2021-2022 voor leraren van wie de aanvraag in 2021 eerder is afgewezen.

Het gaat om een aanvullend budget van € 16 miljoen voor het verstrekken van subsidie aan aanvragers van wie de aanvragen in 2021 uitsluitend zijn afgewezen wegens de dreigende overschrijding van het voor hen bedoelde subsidieplafond. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verwacht dat dit bedrag ruim voldoende is om alle eerder afgewezen aanvragen alsnog toe te kennen. Van de € 16 miljoen is:

  • € 3.886.209 voor opleidingen van leraren werkzaam in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;
  • € 6.997.046 voor opleidingen van leraren werkzaam in het voortgezet onderwijs;
  • € 455.631 voor opleidingen van leraren werkzaam in het beroepsonderwijs en educatie; en
  • € 4.661.115 voor opleidingen van leraren werkzaam in het hoger beroepsonderwijs.


Er hoeven geen nieuwe aanvragen te worden ingediend voor dit aanvullende budget, de subsidies worden namelijk 'ambtshalve' verstrekt aan de eerder vanwege budgetuitputting afgewezen aanvragers.

Aangenomen amendement
Eerder dit jaar zijn er in totaal 5895 aanvragen gedaan voor een lerarenbeurs en daarvan zijn er onlangs 4676 toegekend. In totaal 1219 aanvragen zijn afgewezen op grond van het bereiken van het subsidieplafond.

Op 8 juli 2021 is daarop een amendement van het Tweede Kamerlid Nijboer aangenomen. Dit amendement regelt dat extra budget beschikbaar wordt gesteld voor de lerarenbeurs. De dekking hiervoor is gevonden door het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) door het kabinet, zo meldt OCW.

Terug naar overzicht