Nieuws

jul
21

Noord-Brabant wijzigt subsidieregeling voor hedendaagse cultuur

De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant (HEDCULNB) gewijzigd.

De wijzigingen zijn vooral ingegeven uit de wens van de provincie om iets extra's te doen voor de culturele sector die is getroffen door de coronapandemie.

De eerste belangrijke wijziging is de ophoging van het subsidieplafond voor 2020 voor paragraaf 6 (Impulsgelden) van € 1.626.832 naar € 1.847.744. Deze subsidie is voor projecten gericht op het geven van een impuls aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Door de ophoging van het subsidieplafond kunnen meer instellingen subsidie aanvragen.

De tweede belangrijke wijziging is de wijziging van paragraaf 11 (Cultuurprojecten van ten minste nationaal belang), waarmee ook kosten die zijn ontstaan door de genomen coronamaatregelen subsidiabel worden. Daarnaast krijgen projecten de mogelijkheid om drie in plaats van twee jaar uitstel aan te vragen voor de uitvoering van het project. Ten slotte zijn ook de subsidieplafonds voor 2019 en 2020 verhoogd: het plafond voor 2019 gaat van € 2.525.000 naar € 2.625.000, het plafond voor 2020 van € 3.610.000 naar € 3.810.000. Dit alles gebeurt met terugwerkende kracht.

De derde belangrijke wijziging is de wijziging van paragraaf 12 (Ontwikkeling en innovatie van cultuurprojecten van ten minste nationaal belang). In deze paragraaf wordt een extra subsidiabele activiteit toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om subsidie aan te vragen voor projecten die onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden in deze coronaperiode, zodat projecten uit de culturele sector alsnog uitgevoerd kunnen worden. Voor deze projecten wordt afgeweken van de eis dat projecten niet eerder dan zestien weken na indiening van de aanvraag mogen starten en het minimaal aan te vragen subsidiebedrag ligt lager voor deze projecten (€ 15.000 in plaats van € 25.000).

Terug naar overzicht