Nieuws

jul
21

EU-akkoord gaat ten koste van het budget voor Horizon Europe

De 27 EU-regeringsleiders zijn het dinsdagmorgen eens geworden over een herstelfonds en de Europese meerjarenbegroting voor 2021-2027.

Het bereikte akkoord gaat deels ten koste van het budget voor onderzoek en innovatie. Zo is het budget voor het aanstaande nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Horizon Europe met € 13,5 miljard verlaagd. Van de in mei nog voor het programma gereserveerde € 94,4 miljard blijft er daardoor uiteindelijk 'maar' € 80,9 miljard over, meldt Erasmus Magazine.

Afgelopen mei was er in de EU juist nog brede overeenstemming over het feit dat de wetenschap extra middelen nodig heeft voor de strijd tegen Covid-19, maar in de onderhandelingen over de nieuwe meerjarenbegroting ging de afgelopen dagen uiteindelijk toch flink het mes in dit budget. Alleen via het Europees Parlement, dat ook een stem heeft in de begroting, kan de verlaging eventueel nog worden tegengehouden.

De verlaging van het Horizon Europe-budget zat er tot woede van de Europese universiteiten overigens al het hele weekend aan te komen. Vrijdag werd bijvoorbeeld al € 5 miljard geschrapt.

Zie ook: https://www.erasmusmagazine.nl/2020/07/21/minder-eu-geld-naar-onderzoek-en-innovatie-door-coronasteun/

Terug naar overzicht