Nieuws

jul
21

Derde call onderzoeksprogramma DeepNL open voor aanvragen

NWO heeft de derde call binnen het onderzoeksprogramma DeepNL opengesteld.

Het onderzoek binnen DeepNL vergroot het kwantitatief en fysisch onderbouwd begrip van de dynamiek van de diepe ondergrond onder invloed van menselijke activiteiten en draagt bij aan een kennisbasis en voorspellende capaciteit voor het inschatten van risico's.

DeepNL is een langlopend NWO-onderzoeksprogramma dat streeft naar een geïntegreerde multidisciplinaire benadering waarbinnen projecten uit de verschillende calls elkaar aanvullen en een coherent programma vormen. De nu geopende derde call biedt mogelijkheden voor:

  • relevante en veelbelovende onderdelen van voorstellen die niet gefinancierd konden worden in de eerste DeepNL call;
  • het vergroten van de samenhang en de impact van DeepNL door kennishiaten te adresseren; en
  • het verbreden van het netwerk met nieuwe onderzoekers en expertise.


Onderzoekers kunnen op basis van de derde call financiering aanvragen voor een onderzoeksproject met de omvang van ongeveer één PhD- of postdocpositie. Onderzoeksvoorstellen dienen te passen binnen de inhoudelijke kaders van DeepNL en bij te dragen aan de doelstellingen en beoogde resultaten. In de huidige fase ligt het zwaartepunt van de onderzoeksvraag op de dynamiek van de diepe ondergrond als gevolg van gasproductie in het Groningen reservoir. Daarnaast worden aanvragers aangemoedigd om proceskennis en methodologieën te ontwikkelen die tevens relevant zijn voor andere activiteiten zoals productie in kleine gasvelden, geothermische energieproductie en opslag van CO2 en waterstof.

Per voorstel kan een bedrag van maximaal € 350.000 worden aangevraagd. De deadline voor het indienen van aanvragen is 17 november 2020, voor 14:00 uur.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2020/07/derde-call-onderzoeksprogramma-deepnl-open.html

Terug naar overzicht