Nieuws

jul
21

Overijssel stelt nieuwe subsidieplafonds en regelingen voor 2017 vast

De provincie Overijssel heeft voor 2017 nieuwe subsidieplafonds vastgesteld voor zowel bestaande als nieuwe paragrafen. Tevens zijn er voor een aantal regelingen nieuwe indientermijnen bekendgemaakt.

Aan hoofdstuk 2, Hoofdstuk 2 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, is een paragraaf 'Vitaliteit binnensteden (stadarrangementen)' toegevoegd. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend. Voor dit jaar is een subsidieplafond van € 500.000 vastgesteld. 

 

Binnen hoofdstuk 3, Milieu en energie, is een nieuw subsidieplafond vastgesteld voor de paragraaf Hernieuwbare energie en energiebesparing. Voor de tweede tenderperiode, die loopt van 1 augustus tot en met 15 september 2017, is een budget beschikbaar van € 1 miljoen. De regeling is geheel herzien. De ingediende aanvragen zullen in volgorde van een vastgestelde prioriteit en zover het subsidieplafond dit toelaat, worden behandeld. 

 

Voor hoofdstuk 6, Regionale economie, is een nieuwe subsidieplafond van € 95.000 vastgesteld voor de paragraaf 'Leren van elkaar kringen'. Van dit bedrag is € 20.000 beschikbaar voor de doelgroep Snelle groeiers en € 75.000 voor de doelgroep Sociale innovatie.

 

Aan dit hoofdstuk zijn drie nieuwe paragrafen toegevoegd. Voor 'Duurzame ondersteuning startende ondernemers' is dit jaar € 450.000 beschikbaar. 

Het subsidieplafond voor de paragraaf  'Vernieuwende arbeidsmobiliteitsconcepten' voor 2017 bedraagt € 150.000. Voor 'Jonge bedrijfsopvolgers' is een budget vastgesteld van € 100.000. 

 

Aan hoofdstuk 10 Sociale kwaliteit, is de paragraaf 'Samen voor elkaar - lokaal geleerd, provinciaal gedeeld' toegevoegd. Hiervoor is voor dit jaar een subsidieplafond vastgesteld van € 700.000. Dit budget wordt verdeeld over twee rondes. Aanvragen voor de eerste ronde kunnen tot en met 1 september 2017 worden ingediend. Er is € 300.000 beschikbaar. De tweede ronde heeft een deelplafond van € 400.000 en is geopend van 15 oktober tot en met 15 november 2017, 17.00 uur.

Terug naar overzicht