Nieuws

jul
21

Nieuwe subsidiemogelijkheden bij het Waddenfonds

Het Waddenfonds heeft een nieuw Openstellingsbesluit voor 2017 bekendgemaakt. Aanvragen kunnen worden ingediend van 30 oktober tot en met 6 november 2017. Er is € 4 miljoen beschikbaar. De subsidie is uitsluitend bestemd voor de kring van aanvragers, die eerder indienden. Het gaat hierbij om projecten uit de tweede subsidieronde van het Waddenfonds van 2016, die toen ook daadwerkelijk in behandeling zijn genomen.

Er kunnen uitsluitend herziene versies van de eerder ingediende projecten worden opgestuurd. De projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten betrekking hebben op het Thema Duurzame recreatie en duurzaam toerisme in combinatie met elementen van Thema Werelderfgoed, cultuurhistorie en/of landschapsontwikkeling.

 

De subsidie wordt verdeeld op basis van rangschikking. Een voor subsidie in aanmerking komende aanvraag wordt hoger gerangschikt naarmate die meer voldoet aan de criteria. Voor elk criterium kan een bepaald aantal punten worden toegekend. Projecten met het hoogst aantal punten komen als eerste voor subsidie in aanmerking. Er moeten minimaal 70 punten worden gescoord, om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Aanvragen met minder dan 70 punten komen niet voor subsidie in aanmerking. 

 

De subsidiabele projectkosten moeten ten minste € 200.000 bedragen. Per aanvraag wordt maximaal € 500.000 verstrekt. 

 

Terug naar overzicht