Nieuws

jul
21

Nieuw controleprotocol voor subsidie hoogwaterbescherming gepubliceerd

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een nieuw controleprotocol bekendemaakt voor de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014. Het oude protocol uit mei 2015 wordt vanaf 22 juli 2017 ingetrokken.

De subsidie is bestemd voor waterschappen, die door de wijzigingen van de veiligheidsnorm, de hydraulische randvoorwaarden of de toetsvoorschriften maatregelen moeten treffen, om zo de primaire waterkeringen weer aan de wettelijke norm te laten voldoen. 


De regeling kent vier subsidievormen: reguliere subsidie, subsidie voor een experiment of demonstratieproject, subsidie bij voorfinanciering door de beheerder en subsidie voor activiteiten, die zijn voltooid voor 1 april 2014. Het controleprotocol heeft uitsluitend betrekking op de subsidie voor experimenten of demonstratieprojecten.

 

Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. 

Terug naar overzicht