Nieuws

jul
21

Utrecht-Midden opent subsidieregeling voor initiatieven tegen jeugdwerkloosheid

De samenwerkende gemeenten in het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden willen regionale initiatieven ondersteunen, die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid. Hiervoor stellen zij in 2015 een budget van 250.000 beschikbaar. Subsidie kan aangevraagd worden door rechtspersonen en natuurlijke personen, die aantoonbare kennis van en betrokkenheid bij de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden hebben. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 september 2015.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten voor de activiteit, tot een maximum van € 25.000 per project. Indien meerdere aanvragers samen een plan indienen, kan het maximumbedrag worden verhoogd met € 15.000. Subsidiabel zijn activiteiten, die worden uitgevoerd tussen 1 september 2015 en 1 januari 2017 en die zijn gericht op jongeren van 15 tot 27 jaar, die werkloos zijn of dreigen te raken (dan wel schoolgaande jongeren voor wie het risico van schooluitval dreigt). Tevens moeten activiteiten concreet bijdragen aan één of meer van de volgende inhoudelijke doelstellingen:

jongeren beter kwalificeren op de arbeidsmarkt;
jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk;
jongeren fit houden voor de arbeidsmarkt.

De subsidieaanvragen die subsidiabel zijn, worden in prioriteitsvolgorde geplaatst en de subsidie wordt op basis van deze vastgestelde prioriteitsvolgorde verleend totdat het subsidieplafond is bereikt. De prioriteitsvolgorde wordt bepaald door de aanvragen te beoordelen en te rangschikken op basis van het aantal criteria waaraan de aanvraag voldoet:

actieve rol voor jongeren: jongeren hebben een actieve rol bij de uitvoering van de subsidiabele activiteiten;
efficiënt en effectief: zo veel mogelijk effect bereiken én zo veel mogelijk jongeren bereiken met de inzet van zo min mogelijk middelen;
looptijd: de looptijd van de activiteiten beslaat bij voorkeur de gehele subsidieperiode;
samenwerking: er is sprake van samenwerking tussen verschillende partijen;
duurzaamheid: de inspanning van de aanvrager dient er zichtbaar op gericht te zijn dat de gesubsidieerde activiteiten ook na 1 januari 2017 zonder gemeentelijke subsidie gecontinueerd kunnen worden.

De arbeidsmarktregio Utrecht-Midden bestaat uit de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. In deze regio zijn voor werkgevers overigens ook leermeestervouchers, startersbonussen en sportsponsorbonussen beschikbaar. Hiervoor kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 1 juli 2016.

Terug naar overzicht