Nieuws

jul
21

Tweede aanvraagronde schooljaar 2015/2016 Provinciaal Groninger Studiefonds geopend

Het Provinciaal Groninger Studiefonds stelt elk schooljaar een budget beschikbaar voor een bijdrage in de school-, studie- en reiskosten voor inwoners uit de provincie Groningen, die een gezinsinkomen hebben dat iets boven bijstandsniveau ligt. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden in verschillende rondes behandeld. Momenteel kunnen er aanvragen worden ingediend voor de tweede ronde van het schooljaar 2015/2016. De aanvragen moeten uiterlijk 4 september 2015 zijn ontvangen.

Per schooljaar is maximaal € 94.000 beschikbaar voor het Studiefonds. Daarnaast stelt de provincie voor elk schooljaar een bedrag van maximaal € 60.000 beschikbaar voor de aanvullende bijdrage 'gratis ov voor mbo-leerlingen'. Deze komt ten goede aan mbo-leerlingen die een voltijd opleiding volgen, die jonger zijn dan 19 jaar en die nog geen recht hebben op een ov-kaart.

Terug naar overzicht