Nieuws

jul
21

Nog budget beschikbaar voor MIT R&D samenwerkingsprojecten

De meeste instrumenten van de op 19 mei 2015 opengestelde subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren, zijn inmiddels overtekend. Voor de lopende tender R&D samenwerkingsprojecten is echter nog budget beschikbaar. Deze subsidie is bestemd voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door samenwerkingsverbanden waarin tenminste twee MKB ondernemingen deelnemen.

Het regionale loket voor de MIT R&D projecten sluit op 1 september, het landelijke loket bij RVO sluit op 15 september 2015. Het totale MIT-budget is in 2015 € 50 miljoen, tegenover € 32 miljoen in 2014. Deze stijging is te danken aan de nieuwe samenwerking met de regio’s. Zowel de rijksoverheid als de regio's stellen budget beschikbaar. Het landelijke budget fungeert als een vangnet voor de regio’s. Als een regio bijvoorbeeld geen geld beschikbaar stelt voor water, dan komt een bedrijf uit deze regio met een waterproject in aanmerking voor landelijke subsidie. De landelijke pot is níét bedoeld als vangnet voor regiobudgetten die uitgeput zijn.

Door de nieuwe constructie hoeven bedrijven niet meer op verschillende plekken subsidie aan te vragen. Ze kunnen terecht bij één loket. MIT is het eerste subsidieprogramma met deze constructie. Bij een positieve evaluatie volgen mogelijk meer programma’s.

Terug naar overzicht