Nieuws

jul
21

Derde ronde Kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek geopend

Tot en met 15 september 2015 kunnen bij NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) intentieverklaringen worden ingediend voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. De Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) van het NRO financiert onderzoek dat is gericht op het verbeteren en vernieuwen van de onderwijspraktijk. In deze derde ronde kunnen reguliere consortia en netwerken van leraren indienen. In totaal is er een budget beschikbaar van 1,4 miljoen.

Een aantal punten zijn ten opzichte van eerdere ronden veranderd. Er zijn bijvoorbeeld geen thema's vastgesteld en zowel in de definitie van praktijkgericht onderzoek, de procedure, de beoordelingscriteria als in het aanvraagformulier zijn wijzigingen aangebracht.

Een consortium kan tussen de € 80.000 en € 100.000 financiering aanvragen. De projeceten hebben een maximale looptijd van 16 maanden.
De deadline voor volledige aanvragen is 15 oktober 2015.

Het NRO coördineert de programmering en financiering van onderzoek naar onderwijs. Het bevordert de wisselwerking tussen onderzoek, praktijk en beleid en de toepassing van onderzoeksresultaten. Zo draagt het NRO bij aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek waarvan de vraagstelling wordt ingegeven door de onderwijspraktijk en wordt uitgevoerd in en met die praktijk. Praktijkgericht onderzoek levert kennis, inzichten en/of concrete producten die bijdragen aan de ontwikkeling van de onderwijspraktijk (door schoolontwikkeling en professionalisering) en aan het vergroten van de wetenschappelijke kennisbasis over onderwijs. De financiering van de PPO kan worden aangevraagd voor praktijkgericht onderzoek binnen voor- en vroegschoolse educatie, primair onderwijs, voortgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Terug naar overzicht