Nieuws

jul
21

ZonMw oproep Preventieprogramma 5 - Monitoring NPP geopend

Bij ZonMw kunnen tot en met 30 september 2014 aanvragen worden ingediend voor een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen voor de Evaluatie van interventies behorend tot pledges binnen het Nationaal Programma Preventie (NPP). De oproep is onderdeel van het vijfde Programma Preventie. Het budget is maximaal 1.400.000. Per subsidieaanvraag is ten hoogste 150.000 beschikbaar voor de duur van maximaal 26 maanden.
Op verzoek van VWS volgt ZonMw de uitvoering van het NPP. De volgende deeltrajecten zijn onderdeel van deze monitoring:
• Inzicht geven in de voortgang van activiteiten en pledges;
• Procesevaluatie van de aanpak van het NPP;
• Effectiviteits- en implementatieonderzoek naar interventies die worden uitgevoerd in het kader van het NPP en de pledges.

Deze subsidieoproep geeft invulling aan het laatste deeltraject. ZonMw wil met de oproep stimuleren dat er kennis wordt ontwikkeld over de effecten en de randvoorwaarden voor implementatie van interventies die in het kader van de pledges worden uitgevoerd. Doel is om effectieve interventies en implementatiestrategieën te verkrijgen, die overgedragen kunnen worden aan andere regio’s en partijen. Daarnaast wil ZonMw stimuleren dat kennis wordt ontwikkeld over de kosten en baten van uitvoering van deze interventies, zodat besluitvorming over bredere invoering en structurele financiering van interventies wordt ondersteund. Een maatschappelijke kosten-baten analyse kan onderdeel uitmaken van de evaluatie van de interventies.

Een onderzoeks- of kennisinstelling kan als hoofdaanvrager een subsidieaanvraag indienen, waarbij de verplichting geldt dat deze samenwerkt met een pledgehouder. Met pledgehouder wordt de organisatie of persoon bedoeld die namens de samenwerkende partijen de pledge heeft ingediend en ondertekend.

Terug naar overzicht