Nieuws

jul
21

Webportaal landelijk sectorplan zorg geopend

Het webportaal voor het sectorplan VVT, GGZ en GHZ is online. Via dit portaal kunnen werkgevers in de branches verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), de gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gebruikmaken van het aanbod aan mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten. De trajecten moeten bijdragen aan oplossingen voor de personele gevolgen van bezuinigingen en hervormingen in de langdurige zorg.

Voor het plan is € 65 miljoen uitgetrokken, waarvan de helft wordt gecofinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van de beschikbare middelen is 62% gereserveerd voor de VVT, 25% voor de GHZ en 13% voor de GGZ. Voor de mobiliteitstrajecten en 'Van-werk-naar-werktrajecten' is een vergoeding van maximaal 50% mogelijk.

Het webportaal is nog niet volledig operationeel. De administratieve voorwaarden worden momenteel nog afgestemd met het ministerie. Zodra deze helder zijn, kunnen werkgevers zich registeren als aanvrager en deelnemers voor mobiliteitstrajecten of arrangementen aanmelden. Het volledige aanbod van mobiliteitsbureaus is wel beschikbaar via het portaal.

Terug naar overzicht