Nieuws

jul
21

Tweede ronde subsidie Persinnovatie geopend voor de Journalistiek

Met de subsidieregeling Persinnovatie van het Stimuleringsfonds voor de Pers kunnen vernieuwende ideeŽn worden ondersteund, in de vorm van een project of onderzoek. Ook in 2014 kunnen er, verdeeld over twee ronden, weer aanvragen worden ingediend. Deadline voor het indienen van aanvragen voor de tweede ronde is 7 september 2014.

Voor deze ronde is wederom € 400.000 beschikbaar, tot maximaal € 100.000 per project. Het is mogelijk om vóór of ná het indienen van een idee een afspraak te maken met één van de medewerkers om het idee en de procedure te bespreken. De afspraken worden, gezien de vakantieperiode, ingepland na 11 augustus.

Na het sluiten van de indientermijn selecteert het fonds de beste ideeën en publiceert die op de website. De indieners van deze ideeën worden na de bestuursvergadering van 17 september uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen.

Terug naar overzicht