Nieuws

jul
21

Ondersteuning van circa 190.000 voor culturele projecten in Overijssel

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel heeft in het eerste halfjaar van 2014 voor een bedrag van in totaal 188.535 toegekend aan 78 culturele projecten in de provincie. Hiervan is 3.300 afkomstig uit de door het Cultuurfonds beheerde Fondsen op Naam: het Jan van Zeijst Muziekstudiefonds voor Drenthe en Overijssel, het Henk Jan van den Berg Fonds en het Feteris-Oosterbaan Fonds.

Er werden onder andere bijdragen toegekend aan het Evenementenbureau VVV in Deventer, voor een dansproductie in het kader van het festival Deventer op stelten, aan de Stichting Aurora Opera en Muziek in Enschede voor de musical Van Katoen en Nu en aan de Stichting Kunsten op Straat in Diepenheim voor de organisatie van een Straatfestival. Zie voor meer informatie over deze en alle andere toekenningen het gezamenlijk overzicht.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, beurzen en prijzen. Ten aanzien van de cultuur onderscheidt het fonds de werkterreinen Geschiedenis en Letteren, Beeldende kunst, Podiumkunsten en Monumentenzorg. Natuurbehoud vormt een apart werkterrein. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden viermaal per jaar beoordeeld.

Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Voor 2014 zijn er nog twee komende deadlines: 1 augustus en 1 november.

Terug naar overzicht