Nieuws

jul
21

Eerste tranche geopend voor zorgplan Noord-Brabant

Het regionale sectorplan voor de zorg in Noord-Brabant is geopend voor aanvragen. Werkgevers in de sector zorg en welzijn kunnen subsidie aanvragen voor trainingen gericht op competentieontwikkeling en voor scholingstrajecten. De middelen worden verdeeld in twee tranches. De eerste tranche is opengesteld tot 1 oktober 2014. Stichting Transvorm voert dit regionale sectorplan uit. Hiervoor heeft zij een subsidie van 10.016.626 ontvangen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Met het plan moeten 9.740 medewerkers in de sector Zorg en Welzijn in Noord-Brabant worden bereikt. In de eerste tranche is per zorgorganisatie een bedrag van € 100 per fte beschikbaar. De verwachting is dat met deze eerste tranche voor een deel ook kan worden aangesloten met scholingsactiviteiten en initiatieven die door zorgorganisaties reeds gepland of in voorbereiding zijn. Alle kosten die gemaakt zijn na 1 april 2014 (en voldoen aan de gestelde eisen in de regeling) kunnen worden meegenomen. De uitvoering van de activiteiten dient hoofdzakelijk in 2014 of 2015 plaats te vinden.

Op basis van de ervaringen in de eerste tranche en de omvang van het resterende budget wordt de tweede tranche ingericht. Het doel is in de tweede tranche een verdere bijdrage te leveren aan de versterking van de opleidingsstructuur in de regio. In het najaar van 2014 zal hier (per subregio) nader overleg over plaatsvinden.

Voor de ontwikkeling van competenties van medewerkers zijn de volgende vier maatregelen subsidiabel:
• Uitvoering competentiescans: deze maatregel heeft als doel de competenties/leerbaarheid van medewerkers in voorbereiding op een scholingsactiviteit te onderzoeken. De subsidie bedraagt 50% van de kosten;
• Een trainingsprogramma van gemiddeld 2 dagen (0 - 32 uur): dit betreffen kortdurende trainingen passend binnen de algemene beschrijving (bijvoorbeeld paradigmaverschuiving). Als richtlijn wordt uitgegaan van trajecten van maximaal 4 dagen (8 dagdelen). De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de uitvoering;
• Een bijscholingsprogramma van gemiddeld 8 dagen (32 - 120 uur): dit betreffen middellange bijscholingsprogramma’s passend binnen de algemene beschrijving (bijvoorbeeld van intra- naar extramuraal). Als richtlijn wordt uitgegaan van trajecten van minimaal 4 dagen en maximaal 15 dagen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de uitvoering en 50% van de verletkosten van de deelnemers;
• Een opleidingsprogramma van gemiddeld 16 dagen (120 - 160 uur): dit betreffen langdurende opleidingsprogramma’s passend binnen de algemene beschrijving (bijvoorbeeld functieverandering). Als richtlijn wordt uitgegaan van trajecten van minimaal 15 dagen en maximaal 20 dagen. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de uitvoering en 50% van de verletkosten van de deelnemers.

Voor scholing op hogere/andere kwalificaties zijn er drie subsidiabele maatregelen:
• Opscholing op MBO-niveau (BBL-traject van 1 of 2 jaar): kwalificerende (verkorte) opleidingsmaatregel met als doel een volwaardig MBO-diploma. Deze maatregel wordt voornamelijk ingezet voor zittend personeel. Wanneer deze maatregel ingezet wordt voor nieuwe medewerkers dient er sprake te zijn van ‘extra’ BBL-plaatsen; dat wil zeggen dat een BBL-plaats wordt ingezet dankzij de subsidie. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten;
• Opscholing op HBO-niveau (duaal leren-traject): kwalificerende (verkorte) opleidingsmaatregel met als doel een volwaardig HBO-diploma. Deze maatregel wordt voornamelijk ingezet voor zittend personeel. Wanneer deze maatregel ingezet wordt voor nieuwe medewerkers dient er sprake te zijn van ‘extra’ leerwerkbanen; dat wil zeggen dat een leerwerkbaan wordt ingezet dankzij de subsidie. De subsidie bedraagt 20% van de loonkosten;
• Uitvoering EVC-trajecten: middels een EVC-traject worden eerder verworven competenties van medewerkers aangetoond. Daardoor zijn ze inzetbaar op een hogere of bredere functie, waardoor de eigenwaarde wordt verhoogd en de medewerkers uiteindelijk een betere/stabielere positie hebben op de arbeidsmarkt. De subsidie bedraagt 50% van de kosten per deelnemer.

Uitgebreide informatie over deze activiteiten, administratie en verantwoording is hier te vinden.

Terug naar overzicht