Nieuws

jun
21

Nieuwe Friese regeling voor groepsexcursies scholen

De provincie Fryslân heeft de Subsidieregeling verblijf en groepsexcursie 2021 (VGFR) officieel gepubliceerd.

Het doel van de al aangekondigde nieuwe regeling is het stimuleren van scholen en mbo- en hbo-instellingen om een reservering te maken bij groepsaccommodaties en Friese ondernemingen die groepsexcursies aanbieden, teneinde ook die aanbieders te ondersteunen.

Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school of mbo- of hbo-instelling in Fryslân. Subsidie kan worden aangevraagd voor verblijf in een groepsaccommodatie en een groepsexcursie in de buitenlucht.

De subsidie bedraagt 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per school of instelling, met dien verstande dat:

  • indien een school of instelling bestaat uit meerdere vestigingen, per vestiging aanspraak kan worden gemaakt op het hierboven genoemde bedrag;
  • per leerling, student of begeleider maximaal € 50 subsidie wordt verleend per overnachting;
  • per leerling of student maximaal € 30 subsidie wordt verleend voor een groepsexcursie.


Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2021 worden ingediend bij de provincie Fryslân. Het subsidieplafond van € 500.000 wordt verdeeld op volgorde van datum van ontvangst van de aanvragen.

Terug naar overzicht