Nieuws

jun
21

Twee NWO-oproepen 'Elektrochemische Conversie en Materialen'

Tijdens de Nationale ECCM-conferentie heeft NWO twee oproepen gelanceerd op het gebied van Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM).

Voor de eerste oproep, die valt binnen het topsectorenbeleid, is € 5,7 miljoen beschikbaar. Voor de tweede oproep, die de vorm heeft van een themaprogramma binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA), bedraagt het budget € 3,8 miljoen.

Beide oproepen geven een impuls aan energieopslag en conversie. Samen versterken de oproepen de kennisbasis van ECCM en stimuleren ze zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De oproepen volgen op de aanbevelingen van de landelijke ECCM-adviescommissie waarin de topsectoren Chemie, Energie en HTSM zijn vertegenwoordigd.

ECCM Tenure Track call
Deze oproep bestrijkt het gehele ECCM-gebied van fundamenteel tot meer toegepast onderzoek. Cofinanciering voor deze call komt van Tata Steel, Shell en Nouryon.

In het kader van de oproep kunnen nieuw aan te stellen tenure track onderzoekers aanvragen indienen voor de start van een nieuwe onderzoeksgroep en voor het eigen salaris.

Aanvragers moeten op hoofdlijnen weergeven hoe ze voldoen aan de MVI-aanpak (Maatschappelijk Verantwoord Innoveren), die de maatschappelijke impact van onderzoek moet vergroten. Na honorering moet de aanvrager dit specifieker uitwerken.

Een tenure track kandidaat bij een Nederlandse gastinstelling kan maximaal € 950.000 aanvragen. Inbedding bij de gastinstelling zal ook een beoordelingscriterium zijn.

ECCM-themacall in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda
Het onderwerp van deze oproep bestrijkt het ECCM-gebied van een individuele elektrochemische cel tot elektrochemie op industriƫle schaal inclusief systeemintegratie.

Binnen de oproep kunnen vier projecten van ieder ongeveer € 1 miljoen worden gefinancierd. De projecten lopen maximaal vijf jaar en er kan budget worden aangevraagd voor personeel, kleine investeringen en materieel.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over beide calls op: https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2019/06/twee-calls-open-binnen-nieuw-programma-elektrochemische-conversie-en-materialen.html

Terug naar overzicht