Nieuws

jun
21

Negen projecten ontvangen subsidie 'Brabant geeft energie'

De provincie Noord-Brabant heeft de uitkomsten van de tweede subsidieronde 'Brabant geeft Energie' bekendgemaakt. In totaal is subsidie toegekend aan negen samenwerkingsprojecten waarmee de Brabantse energietransitie wordt versneld.

De tweede subsidieronde? 'Brabant geeft Energie' – onderdeel van de Subsidieregeling energie Noord-Brabant (SENB) – stond open van 1 maart tot en met 28 maart 2019. Het subsidieplafond was € 1 miljoen. De voornaamste eisen waaraan projecten moesten voldoen waren innovatief, zichtbaar, enthousiasmerend voor Brabanders en betrokkenheid van meerdere partijen.

De nu gehonoreerde projecten zijn:

  • Stichting MOED – Zonne-energie voor alle Brabanders;
  • Buro Kade – Mengfabriek geeft Energie;
  • Stroomweide Beheer BV – Stroomweide Noord-Brabant;
  • Gemeente Eindhoven – Warmte-uitwisseling Brabant Water met Zwembad De Tongelreep;
  • Stichting Duurzaam Riel Goirle – De energietransitie is van iedereen, samen in de versnelling;
  • Solarge BV – Lichtgewicht Solar Daksysteem;
  • Onze Auto BV – Versnelling Samen Slim Rijden;
  • Van Schaik Innovation Holding – Validatie Klimaatbeheersing met akoestische technologie;
  • Innozaam Coöperatie – Formule 0.


De provincie subsidieert maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximumbijdrage van € 125.000.

Kijk voor meer informatie op: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2019/juni/negen-projecten-ontvangen-subsidie-brabant-geeft-energie

Over de regeling
Met de Subsidieregeling energie Noord-Brabant wil de provincie Noord-Brabant een bijdrage leveren aan de versnelling van de energietransitie, oftewel de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen als energiebron naar het gebruik van duurzame energiebronnen.

De regeling is onlangs uitgebreid met het nieuwe onderdeel E-deelauto’s, op basis waarvan subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het stimuleren van de aanschaf of het gebruik van e-deelauto’s. Dit onderdeel gaat open van 1 juli tot en met 3 december 2019.

Terug naar overzicht