Nieuws

jun
21

Meer budget voor grootschalige sportevenementen in Friesland

De provincie Friesland heeft extra budget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van grootschalige sportevenementen.

Het subsidieplafond 2019 voor dit onderdeel van de Subsidieregeling sportevenementen 2015 (SPORTFR) wordt met € 30.000 verhoogd tot € 150.000. Het eerdere plafond van € 120.000 was eind vorige maand overigens al uitgeput.

De subsidie voor grootschalige sportevenementen bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000 of € 10.000 (indien de subsidiabele activiteit ten minste zes dagen duurt).

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2019 en worden behandeld in volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht