Nieuws

jun
21

Provincie Utrecht stelt nieuwe subsidieplafonds vast voor niet-productieve investeringen water

Van 16 oktober tot en met 17 november 2017 konden er in de provincie Utrecht aanvragen worden ingediend voor niet-productieve investeringen water. Het subsidieplafond voor deze periode was vastgesteld op ruim € 7,6 miljoen. Gedeputeerde Staten hebben besloten dit bedrag met terugwerkende kracht te verhogen naar € 8.710.000.

De nieuwe bedragen zijn als volgt: 

  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: € 2.782.000; 
  • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (modulatiemiddelen): € 1.573.000; 
  • Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (modulatiemiddelen: € 2.235.000.

De in september 2017 vastgestelde plafonds van € 2.120.000 voor het Waterschap Vallei en Veluwe en € 0 voor het Waterschap Rivierenland blijven ongewijzigd. 

Niet-productieve investeringen zijn investeringen, die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van het landbouw- of bosbouwbedrijf tot gevolg hebben. Het is één van de maatregelen uit POP3, de subsidie voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020. 

 

 

Terug naar overzicht