Nieuws

jun
21

Friesland maakt subsidieregeling bekend voor verbeteren van de waterkwaliteit

Gedeputeerde Staten van Friesland hebben de Subsidie Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân vastgesteld. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor landbouwprojecten, die bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken worden maatregelenpakketten ingezet, die een bijdrage leveren aan één of meerdere van de volgende thema's: 

  • vermindering van de erfafspoeling in de veehouderij en akker - en tuinbouw; 
  • beheer van de bodem gericht op het verbeteren van de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem met als resultaat een algehele verbetering van de bodemkwaliteit die mede bijdraagt aan waterkwaliteits- en kwantiteitsdoelstellingen; 
  • vermindering van de emissie van nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen naar grond- of oppervlaktewater;
  • niet-productieve investeringen in KRW-maatregelen of klimaat-maatregelen.

De maatregelen, waarvoor subsidie kan worden aangevraagd komen grotendeels overeen met de maatregelen die genoemd zijn in de 'DAW-BOOT' lijst. Dit is een landelijk vastgesteld overzicht, waarin maatregelen worden beschreven die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Terug naar overzicht