Nieuws

jun
21

Per 1 juli worden deelbudgetten MKB+ Innovatiekrediet samengevoegd

Begin februari maakte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekend dat het deelbudget voor klinische ontwikkelingsprojecten was uitgeput. Per 1 juli vervalt het schot tussen de budgetten voor klinische en technische projecten. Hiermee komt er ook weer budget beschikbaar voor klinische ontwikkelprojecten. Om hoeveel budget het gaat, is niet bekend.

RVO behandelt de aanvragen in de volgorde waarin deze compleet zijn ingediend. Het Stappenplan Innovatiekrediet geeft een overzicht van een eerste oriëntatie tot een afgerond project.

 

Het Innovatiefonds MKB+ omvat de financieringsinstrumenten die beschikbaar zijn voor innovatie en financiert snel groeiende innovatieve ondernemingen. De focus ligt hierbij op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct, van kennis naar kassa. Het fonds bestaat uit drie pijlers: het Innovatiekrediet, de SEED Capital-regeling en Fund-of-Funds. Het Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. Hiermee worden ontwikkelingsprojecten (producten, processen en diensten) ondersteund waaraan substantiële technische en daaruit voortvloeiende financiële risico’s zijn verbonden. Ondernemingen kunnen voor de financiering van deze projecten niet of onvoldoende terecht op de kapitaalmarkt. De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct. Ondernemers met een innovatief idee op technisch of klinisch gebied komen in aanmerking voor een Innovatiekrediet.

Het Innovatiekrediet is een revolverend financieel instrument. Indien het project mislukt tijdens de ontwikkelingsfase kan de verstrekte lening kwijtgescholden worden. Indien het project technisch slaagt dan moet de lening inclusief opgebouwde rente worden terugbetaald.

Terug naar overzicht