Nieuws

jun
21

Informatiebijeenkomst calls Doelmatigheidsonderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen

ZonMw organiseert een informatiebijeenkomst over de subsidieoproepen die gaan plaatsvinden binnen de programma's Doelmatigheidsonderzoek en Goed Gebruik Geneesmiddelen. Deze is bedoeld voor potentiƫle aanvragers. De bijeenkomst voor dit jaar vindt plaats op 6 juli van 12.30 - 15.45 uur bij ZonMw in Den Haag.

Aanmelden kan via het formulier. Dit formulier is bedoeld voor zowel het volgen van de livestream als voor de aanwezigheid bij ZonMw. Een uitgebreider programmaoverzicht is hier te vinden.

 

Doel van het GGG-programma is het efficiënter, veiliger en doeltreffender inzetten van bestaande geneesmiddelen. Het programma richt zich op het verbeteren van farmacotherapeutische zorg, zowel op het niveau van het geneesmiddel als ook op het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse zorg.

 

DoelmatigheidsOnderzoek financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit het programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg.

Terug naar overzicht