Nieuws

jun
21

Aankondigingen twee ZonMw-oproepen Doelmatigheidsonderzoek

ZonMw kondigt twee nieuwe oproepen aan in haar Doelmatigheidsonderzoek-nieuwsbrief van juni. Het gaat om de Open Ronde 2019 en om de slotronde Zorgevaluatie van de 30 onderwerpen van de Kwaliteits & Doelmatigheidsagenda. De Open Ronde 2019 zal in juli gepubliceerd worden. De deadline is naar verwachting 26 september 2017. De ronde voor Zorgevaluaties moet binnen enkele weken opengaan.

Het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek financiert al sinds 1999 wetenschappelijk onderzoek dat diagnostische procedures en medische behandelingen evalueert op effecten en kosten. De kennis uit het programma draagt bij aan de onderbouwing van professionele richtlijnen, risicogericht pakketbeheer en overheidsbeleid gericht op gepast gebruik van zorg. Er zijn drie soorten van onderzoek:

  • onderzoek naar de effectiviteit van nieuwe veelbelovende interventies;
  • onderzoek naar de kosten van reeds toegepaste interventies waarvan de effectiviteit eerder is aangetoond. Het doel is dat de meest kosteneffectieve interventie wordt gebruikt in praktijk en beleid;
  • Zorgevaluatie 30 aandoeningen Kwaliteits- & Doelmatigheidsagenda.

DoelmatigheidsOnderzoek organiseert open subsidierondes (2/3 van de beschikbare financiële middelen) en gerichte subsidierondes (1/3 van de middelen).

Terug naar overzicht