Nieuws

jun
21

Drenthe trekt regelingen voor cultuur en zorg in

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten, vier regelingen op het gebied van cultuur en zorg in te trekken. Het gaat om onder meer het Reglement Culturele prijs van Drenthe en de Regeling culturele gemeente van Drenthe, beiden gepubliceerd in 2010. De regelingen komen met ingang van 22 juni 2016 te vervallen. In 2012 stelde de provincie actuele versies vast van het Reglement grote culturele prijs van Drenthe en het Uitvoeringsbesluit subsidie culturele gemeente van Drenthe. De edities van 2010 zijn daarom overbodig geworden.
 
Daarnaast zijn met ingang van 22 juni 2016 het Besluit ondermandaat Beleidsregel financiering instandhouding provinciale monumenten, het Spreidings- en paraatheidsplan ambulancevervoer in Drenthe en het  Controleprotocol jeugdzorg niet langer meer van toepassing.

Terug naar overzicht