Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
21

Zuid-Holland krijgt nieuwe subsidieregeling landelijk gebied

Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland gepubliceert. De regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013. De subsidieregeling omvat alle project- en boekjaarsubsidies, die zich richten op de thema's landschap, recreatie, natuur en landbouw. Daarnaast heeft deze regeling subsidiemogelijkheden waarmee bestaande natuurdoelen kunnen worden ondersteund. Deze doelen zijn opgenomen in het Provinciaal meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 (pJMP).

De boekjaarsubsidies hebben betrekking op de ondersteuning van de stichtingen Landschapsbeheer Zuid-Holland en Zuid-Hollands Landschap, een aantal bestaande voetveren en fietsveren en de faunabeheereenheid. Projectsubsidies hebben met name betrekking op de realisering van de pJMP doelen. De middelen hiervoor komen uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en het Europees plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2).

De subsidiabele activiteiten binnen de hoofdstukken Boekjaarsubsidies en Projectsubsidies zijn omschreven in paragrafen. Naast een aantal algemene criteria zijn er ook nog een aantal specifieke criteria per paragraaf. Zie voor meer informatie het Provinciaal Blad. 
 
De Subsidieregeling Landelijk Gebied Zuid-Holland 2012 wordt per 1 juli 2013 ingetrokken.

Terug naar overzicht