Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
21

Subsidie voor gebiedsontwikkeling in Utrecht

De provincie Utrecht heeft de Uitvoeringsverordening subsidie Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma gepubliceerd. Hiermee kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten gericht op de ontwikkeling en uitvoering van integrale gebiedsontwikkeling in de provincie. Ook activiteiten, die de planvorming van een (potentieel) integraal  gebiedsontwikkelingsproject stimuleren, komen in aanmerking voor subsidie. Te denken valt aan een haalbaarheidsstudie, een vooronderzoek of gebiedsverkenningen. De subsidie kan worden verstrekt in de vorm van een financiële bijdrage, een garantstelling, een (renteloze) lening of een storting in een door de provincie Utrecht of door derden op te richten fonds.

Zowel rijksoverheid, als gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties kunnen een aanvraag indienen. Het subsidieplafond voor de periode 2013-2015 bedraagt € 13.450.000 voor ontwikkeling en uitvoering en € 300.000 voor stimulering van planvorming. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.

Terug naar overzicht