Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
21

Limburgse subsidie economie en concurrentiekracht uitgebreid met projecten die de instroom van 45plussers bevorderen

Naast subsidie voor innovatieve en stuwende projecten verstrekt de provincie Limburg met ingang van 20 juni 2013 ook subsidie voor projecten die de instroom van niet werkende werkzoekende (nww) 45plussers bevorderen. Projecten kunnen worden ingediend door een samenwerkingsverband dat bestaat uit twee of meerdere partners die een actieve rol spelen in de verwezenlijking van het project.

Voor innovatieve en stuwende projecten zijn de voorwaarden in de nieuwe regeling niet gewijzigd. De subsidie wordt verstrekt voor innovatieve en stuwende projecten op één of meer van de volgende beleidsterreinen:
• Investerings- en exportbevordering;
• Innovatiekracht en de volgende 8 topsectoren;
- Sector Chemie / Materials
- Sector Life sciences
- Sector Agrofood
- Sector Logistiek
- Sector Vrijetijds-economie (incl. retail)
- Sector High tech systems
- Sector financieel-administratief cluster
- Sector Nieuwe energie
• Limburg een sterk merk;
• Onderwijs en arbeidsmarkt

Het resultaat van projecten gericht op de instroom van 45plussers moet meetbaar en controleerbaar zijn in termen van plaatsing:
• Minimaal 50% van de in de aanvraag benoemde personen stroomt in naar werk. Maximaal 25% van het totaal aantal te plaatsen personen stroomt in naar onbetaald werk;
• Per aanvraag stromen minimaal 10 personen in naar werk;
• Per aanvrager geldt een maximum van 100 personen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.

Aanvragen voor projecten die de instroom van 45plussers bevorderen kunnen gedurende twee tranches worden ingediend. De eerste tranche loopt van 20 juni 2013 tot en met 31 december 2013. De start van de tweede tranche wordt in een later stadium bekend gemaakt. Het subsidieplafond voor de eerste tranche bedraagt € 800.000. Per aanvrager geldt een maximumbedrag van de basissubsidie van € 50.000 (voor 100 nww-ers van 45plus) en derhalve een maximale subsidie (basis- en plaatsingsgerelateerde subsidie) van € 250.000. 
Aanvragen voor Innovatieve en stuwende projecten kunnen doorlopend worden ingediend. Het budget en de bijdrage voor deze projecten zijn nog niet bepaald.

Terug naar overzicht