Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
21

Aanmelden projecten Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur weer mogelijk

In 2014 zal voor de derde keer de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur worden uitgereikt. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. De doelstelling voor 2014 is het geven van bekendheid aan voorbeeldige architectuur in de zorgsector bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden, gebruikers en ontwerponderwijs.

Iedereen kan een gebouw in de zorg voordragen, dat ná 1 oktober 2011 is voltooid en in gebruik is genomen. Aanmelden van projecten is mogelijk tot en met 30 september 2013, vóór 17.00 uur. De prjis bedraagt € 20.000. De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur is een gezamenlijk initiatief van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO en wordt eens per twee jaar uitgereikt.

Terug naar overzicht