Nieuws

mei
21

NWA-oproep 'Kader: Klimaatvriendelijke landbouwbodems' gepubliceerd

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een nieuwe call gepubliceerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het betreft de call 'Kader: Klimaatvriendelijke landbouwbodems'.

Het doel van het programma ‘Klimaatvriendelijke landbouwbodems’ is om de fundamentele kennis over het vastleggen van broeikasgassen in minerale bodems te versterken en een basis te leggen om tot haalbare en schaalbare toepassingen te komen die in de maatschappij kunnen worden ingevoerd.

De kern van het programma is het verkrijgen van meer inzicht in het gelijktijdig verhogen van koolstofvastlegging en verminderen van emissies van andere broeikasgassen, met name lachgas. Daartoe kent het programma drie hoofdonderwerpen die in alle projecten geadresseerd moeten worden:

  • verminderen emissies van lachgas vanuit de bodem;
  • verhogen koolstofvastlegging in minerale landbouwbodems;
  • haalbaarheid en schaalbaarheid.


Aanvragen worden ingediend door een consortium waarin de verschillende vormen van onderzoek in de kennisketen (fundamenteel, toegepast en praktijkgericht) en praktijkpartijen vertegenwoordigd moeten zijn.

Voor deze oproep is € 2,76 miljoen beschikbaar. Uit het beschikbare budget kunnen twee onderzoeksprojecten worden toegekend van minimaal € 1,28 miljoen en maximaal € 1,38 miljoen met een looptijd van minimaal vier en maximaal zes jaar.

De deadline voor de verplichte aanmeldingen van initiatieven is 1 juli 2021, 14.00 uur. Daarnaast moeten aanvragers deelnemen aan de verplichte matchmaking op 8 juli 2021. Uitgewerkte aanvragen kunnen tot en met 5 oktober 2021, 14.00 uur worden ingediend.

Kijk voor meer informatie op: https://www.nwo.nl/calls/nationale-wetenschapsagenda-kader-klimaatvriendelijke-landbouwbodems

Terug naar overzicht