Nieuws

mei
21

Deadline nieuwe SNN EFRO-openstellingen: 1 juli 2020

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft op zijn website een vijftal nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd die worden gefinancierd uit het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD).

Het gaat om de al eerder aangekondigde openstellingen voor Valorisatie, Kennisontwikkeling, Human Capital, Proeftuinen en de Open Innovatie call.

Een belangrijke aanpassing ten opzichte van voorgaande openstellingen is dat voor de regeling Human Capital een hoger subsidiepercentage is vastgesteld. Dit is nu 50% (was 40%). Bij de regeling Valorisatie is het subsidiepercentage in de nieuwe ronde 35% voor alle projecttypen, en voor de Proeftuinen-regeling is het subsidiepercentage voor alle projecten 40%. Verder zijn de regelingen inhoudelijk nagenoeg gelijk gebleven.

Hoewel de regelingen nog niet officieel gepubliceerd zijn, is aanvragen al wel mogelijk. De deadline voor alle openstellingen is 1 juli 2020.

Terug naar overzicht