Nieuws

mei
21

Subsidiemogelijkheden voor theater en muziek in Friesland

Friesland heeft nieuwe subsidiemogelijkheden voor theater en muziek bekendgemaakt. De Subsidieregeling Kultuer en Mienskip is uitgebreid met twee paragrafen. Subsidie voor Iepenloftspullen kan worden aangevraagd tot en met 2 juni 2015. Voor deze periode is een subsidieplafond van 45.000 beschikbaar. Aanvragen voor de paragraaf Uitkoop theater en muziek kunnen tot en met 31 oktober 2015 worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagt 30.000.

Een Iepenloftspul is een Friestalige (muziek)theaterproductie, al dan niet in een Friese streektaal, die tussen mei en oktober plaatsvindt in de open lucht. Met de subsidie voor Iepenloftspullen wil Fryslân de cultuurparticipatie in de lokale gemeenschap versterken. De ingediende aanvragen worden op een ranglijst geplaatst, waarbij de aanvragen die het meest aan de gestelde criteria voldoen als eerste voor subsidie in aanmerking komen.

Met de paragraaf Uitkoop theater en muziek wil de provincie het uitkooprisico van programmerende instanties in Fryslân verlagen, om zo de kwaliteit en diversiteit van de podiumkunstvoorstellingen te stimuleren en het publieksbereik voor de podiumkunsten te vergroten. Aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst.

Terug naar overzicht